Privacybeleid

Het doel van dit Privacybeleid is om u te informeren over de middelen die S.A. Paul Doutrepont (Or & Argent) implementeert om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken, of u verplicht bent om deze te verstrekken door het gebruik van onze website, met strikte eerbiediging van uw rechten.

Wat is de AVG?

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 /EC (hierna "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR") heeft tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de Europese Unie te harmoniseren en de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Dit betekent dat de AVG bepaalt hoe bedrijven individuen (in dit geval u, onze klanten) moeten informeren over hoe hun gegevens worden verzameld en beschermd. Bovendien breidt de wet de wettelijke mogelijkheden van individuen (in dit geval onze klanten) uit met betrekking tot hun gegevens: hun recht op toegang, verwijdering en overdraagbaarheid.

De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Respect voor uw gegevens bij Or & Argent

S.A. Paul Doutrepont (Or & Argent) verbindt zich ertoe om uw gegevens die u vrijelijk naar onze website hebt gestuurd te gebruiken als onderdeel van het contract dat u aanvaardde bij het plaatsen van uw bestelling.

U kunt uw opgeslagen gegevens te allen tijde via uw klantaccount inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Als persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten:

 1. In overeenstemming met art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, voor zover daar beschreven;
 2. Conform artikel 16 AVG heeft u het recht om de onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
 3. In overeenstemming met art. 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:
  • vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie uitoefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang, of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 4. In overeenstemming met art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen voor zover
  • u ontkent de juistheid van de gegevens;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen;
  • wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig voor het starten, uitoefenen of verdedigen van rechtszaken; of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op basis van art. 21 AVG;
 5. In overeenstemming met art. 20 AVG hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, up-to-date en machineleesbaar formaat of om de verzending ervan naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen;
 6. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of de statutaire zetel van ons bedrijf.

S.A. Paul Doutrepont (Or & Argent) respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden, vaak versleuteld, die in uw browser worden opgeslagen. Ze worden gemaakt wanneer de browser van een gebruiker een bepaalde website laadt: de site stuurt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand maakt. Elke keer dat de gebruiker terugkeert naar dezelfde site, haalt de browser dit bestand op en stuurt het naar de siteserver.

S.A. Paul Doutrepont maakt gebruik van cookies. U kunt deze cookies beheren en/of verwijderen wanneer u maar wilt.

De gebruiker van de site wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd en tijdelijk in het geheugen of op zijn harde schijf kan worden opgeslagen.

Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar alleen informatie registreert met betrekking tot de navigatie op de site.

Het gebruik van eigen cookies of cookies van derden, die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de site, vereist uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt uw toestemming geven of bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw verbindingsapparaat op de juiste manier te configureren:

 • Door cookies volledig in of uit te schakelen.
 • Door specifieke cookies te verwijderen die al in de browser zijn opgeslagen.
 • Door te voorkomen dat bepaalde websites cookies op uw computer opslaan.
 • Of door cookies van derden te blokkeren (tijdens het browsen op een site worden cookies door een andere site op uw computer opgeslagen).
 • U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer staan ​​en u kunt de meeste browsers configureren om te voorkomen dat ze worden opgeslagen.

S.A. Paul Doutrepont gebruikt een publieksanalysesysteem dat een cookie genereert om het aantal bezoeken aan de Site, het aantal paginaweergaven en bezoekersactiviteit te meten. Uw IP-adres wordt ook verzameld om te bepalen vanuit welk land u verbinding maakt. De houdbaarheid van deze cookie is 50 maanden.

Beveiliging

Wij adviseren u om alle nuttige voorzorgsmaatregelen, organisatorische en technische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te behouden en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat ongeautoriseerde derden er toegang toe hebben.